Gratuluji vám!

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána.

Daňový doklad a pokyny k platbě jsme právě odeslali na Váš email.
Knihu Vám doručíme po zaplacení objednávky.

Těším se na fotku úspěšně dokončené desky!

Ať se Vám daří
Pavel Tesárek

Co se v PDF knize dozvíte

Měření radonu

Kdy, jak a proč se měření radonu provádí a jak naložit s výsledným protokolem z měření?

Skrývka ornice

Kdy skrývku dělat a kdy to není nutné? Jak postupovat a kam uložit vytěženou zeminu?

Vytyčení domu

Lze vytyčení domu provést svépomocí? Jak dlouho bude vytyčení trvat a kolik bude stát?

Stavba laviček

Kolik laviček bude třeba? Jak je vyrobit a kam nebo v jaké výšce lavičky kolem domu postavit?

Bagrování základových pásů

Jak základy správně vyznačit? Co je základová spára a proč musíme dbát na její správné provedení?

Betonování základů

Betonovat ručně nebo s použitím betonu z betonárky? Jak vybetonovat základy v rovině?

Ztracené bednění

Kde se vyplatí tvárnice ztraceného bednění vynechat a jak správně provést armování rohů?

Odpady a přívod vody

Jaké potrubí pro kanalizaci použít? Jaký sklon je nutné dodržet a jak ochránit potrubí proti poškození?

Hutnění prostoru pod deskou

Jaké nástroje jsou pro hutnění vhodné a v kolika vrstvách hutnění provádět?

Šalování a příprava před betonováním

Jak rozmístit kari sítě? Z čeho postavit rovné bednění a jak jej zabezpečit proti tlaku betonu?

Betonování desky

Jak zajistit rovnoměrnou výšku betonu a čím beton stáhnout do absolutní roviny?

Za kolik lze postavit desku svépomocí

Cenové srovnání základových desek realizovaných svépomocnými stavebníky.